Tổ chức thi lý thuyết nâng bậc công nhân kỹ thuật năm 2023

Ngày 16/9, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức thi lý thuyết nâng bậc cho công nhân kỹ thuật năm 2023.

Toàn cảnh Khai mạc kỳ thi lý thuyết nâng bậc

Về dự có đồng chí Lê Viết Sự – Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; các thành viên Hội đồng thi nâng bậc Công ty, thành viên Ban giám khảo, đặc biệt có gần 83 công nhân kỹ thuật về dự thi.

Theo đó, Công ty tổ chức cho các công nhân thi nâng bậc năm 2023 đã có thời gian ôn luyện với sự giảng dạy của các giáo viên kiêm chức thuộc các phòng ban trong Công ty. Những công nhân kỹ thuật đủ điều kiện dự thi đã qua đào tạo nghề và làm đúng nghề được đào tạo, không vi phạm các quy định của pháp luật, của Công ty và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các thí sinh dự thi trải qua phần thi lý thuyết chuyên môn nghề bằng hình thức trắc nghiệm. Sau khi có kết quả, thí sinh nào đạt yêu cầu của Công ty sẽ được tham gia phần thi thực hành trong thời gian tới.

Một số hình ành:

Bùi Ngà