Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: 10 sự kiện tiêu biểu năm 2021

  1. Thực hiện thành công toàn diện kế hoạch SXKD và các mặt công tác trong năm 2021:

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của năm 2020, bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty có những thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt trước những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, với tinh thần truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, với bản lĩnh kiên cường đã được tôi luyện trong suốt quá trình hình thành và phát triển, cùng với sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, sự ủng hộ của các cổ đông và bạn hàng, đối tác, sự quan tâm động viên của các thế hệ lãnh đạo và NLĐ của Công ty qua các thời kỳ, đặc biệt với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ những người thợ cơ khí. Năm 2021, với mục tiêu: “AN TOÀN – PHÁT TRIỂN – HIỆU QUẢ” CB, CN, NLĐ Công ty đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công, vượt mức toàn diện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong năm, đạt được những kết quả hết sức ngoạn mục vượt xa dự kiến, đánh dấu những mốc son mới trên chặng đường phát triển. Một số chỉ tiêu và nội dung nổi bật:

– Doanh thu: Đạt trên 2.020 tỷ đồng/KH 1.456 tỷ đồng, vượt 39% so với kế hoạch năm 2021 và vượt 35 % so với năm 2020.

– Lợi nhuận trước thuế: Đạt trên 12 tỷ đồng;

– Tiền lương bình quân: Đạt gần 10.000.000 đồng/người/tháng;

Các chỉ tiêu hiện vật có sự bứt phá mạnh mẽ so với KH và so với năm 2020:

– Sửa chữa 71 thiết bị mỏ, đạt 120% KH năm;

– Cán trên 84.000 tấn thép chống lò, đạt 105% KH năm, tăng 3% so với năm 2020;

– Tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập trong năm 2021, đồng thời tạo dựng nhiều hợp đồng mới ngoài ngành, chuẩn bị đủ việc làm cho các phân xưởng trong năm 2021 cũng như các công việc gối đầu cho Quý I năm 2022;

– Không có sự cố nghiêm trọng và tai nạn lao động nặng; Giảm tai nạn lao động nhẹ 52 % so với năm 2020.

– Nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

  1. Các tổ chức, đoàn thể hoạt động tích cực, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích trong công tác:

Trong năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và HĐQT Công ty, các đơn vị, tổ chức đã chủ động phối hợp, đổi mới hình thức hoạt động và đạt nhiều thành tích trong năm.

– Công đoàn Công ty đã chủ động, tích cực đổi mới trong hoạt động, tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất và quan tâm, chăm lo đến NLĐ. Công đoàn Công ty vinh dự được đón nhận: Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2021 của Công đoàn TKV; Doanh nghiệp vì Người lao động năm 2021 do Công đoàn TKV trao tặng; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

– Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn: Tích cực đảm nhận các công trình việc khó, việc cần tiến độ, các hoạt động ra quân tình nguyện, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức và đạt kết quả tốt. Đoàn thanh niên Công ty vinh dự được Đoàn than Quảng Ninh trao tặng Giấy khen đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, dẫn đầu Khối cơ khí.

– Hội CCB Công ty duy trì tốt hoạt động phong trào tự quản, làm nòng cốt trong lực lượng tự vệ, phong trào an ninh trật tự. Luôn gương mẫu và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB đều được các tổ chức cấp trên công nhận đã có nhiều thành tích, xếp loại xuất sắc trong năm 2021.

  1. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

Công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Công ty quan tâm và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

– Tổng kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công ty trong năm 2021 hơn 1 tỷ đồng.

– Thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 788/789 NLĐ, đạt 99,99%.

– Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định.

– Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện thành công mục tiêu kép: Vừa quyết liệt phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, vừa duy trì phát triển sản xuất; Công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Công ty đã thực hiện tốt, thực hiện có hiệu quả và được các đoàn kiểm tra (Sở Công thương, UBND phường Cẩm Thủy,…) đánh giá cao.

  1. Xây dựng, ban hành nhiều văn bản quản lý, điều hành nâng cao hiệu quả các mặt sản xuất, công tác:

Năm 2021 Công ty đã xây dựng, ban hành mới và sửa đổi nhiều văn bản quản lý ở các lĩnh vực khác nhau, đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với yêu cầu quản lý điều hành, phù hợp với hoạt động sản xuất của Công ty trong từng lĩnh vực cụ thể, qua đó làm công cụ quản lý, điều hành để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt trong điều kiện khó khăn, phức tạp của đại dịch COVID-19. Một số văn bản quản lý nổi bật đã ban hành:

– Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

– Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

– Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;

– Các giải pháp chỉ dạo, điều hành thực hiện và các chỉ tiêu tiết kiệm năm 2021;

– Quy định về trách nhiệm của Ban Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị và Người lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Công ty;

– Phương án tổ chức thực hiện 3 tại chỗ tại Công ty trong tình hình dịch COVID-19 diễn biên phức tạp,…vv.

  1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực

Năm 2021 Công ty tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt các mặt công tác: Tuyển dụng, đào tạo, bố trí sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,…vv. Một số kết quả đạt được:

– Bổ sung, ban hành quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp Phòng, Phân xưởng, Chi nhánh giai đoạn 2021-2025;

– Tiếp tục thực hiện nghiêm, chặt chẽ quy trình xét tuyển, thi tuyển theo tiêu chuẩn được quy định cụ thể tại Quy chế quản lý cán bộ và Quy định tổ chức đánh giá năng lực cán bộ. Thực hiện công khai, minh bạch kết quả đánh giá cán bộ, phát huy tốt vai trò giám sát, qua đó góp phần đổi mới và nâng cao năng lực cán bộ (Bổ nhiệm mới 01 cán bộ; bổ nhiệm lại 16 cán bộ; Kéo dài thời gian giữ chức vụ 02 cán bộ; Không bổ nhiệm lại 01 cán bộ do không đạt yêu cầu đánh giá về trình độ tiếng Anh);

– Đã tổ chức cho 1.133 lượt người được tham gia các lớp tập huấn, có 75 lượt người được tham gia đào tạo lý thuyết nâng bậc, trong đó 70 người được công nhận nâng bậc.

– Bố trí linh hoạt nhân lực đáp ứng được yêu cầu sản xuất;…vv.

  1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả 5 nhóm giải pháp chủ yếu

– Đã xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành SXKD năm 2021, trong đó tập trung 2 nhóm giải pháp: (i) Nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực, mà trọng tâm là nâng cao chất lượng lao động công nghệ và đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt; (ii) Nhóm giải pháp về kỹ thuật – công nghệ – thiết bị.

– Đã đầu tư, đổi mới nhiều thiết bị (đặc biệt các máy cắt dây CNC, máy phay răng CNC, máy tiện CNC,…); Ứng dụng nhiều các phần mềm quản lý, kỹ thuật.

– Có nhiều giải pháp quản lý, sáng kiến cải tiến (tổng số có trên 70 sáng kiến được công nhận với giá trị làm lợi trên 5 tỷ đồng, thưởng trên 250 triệu đồng), nâng cao hiệu quả SXKD.

  1. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ:

Bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được trong hoạt động SXKD, Công ty cũng không ngừng quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ:

– Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 769 lao động, khám sức khỏe cho NLĐ nặng nhọc, độc hại là 594 người, khám chuyên khoa nữ cho 206 lao động nữ,…vv;

– Tổ chức nhiều hình thức tham quan du lịch, nghỉ mát cho NLĐ tại các đơn vị;

– Triển khai hỗ trợ xây mới 02 nhà và sửa chữa 02 nhà từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn cho 04 Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 195 triệu đồng,…vv;

– Tổ chức chu đáo cho NLĐ xa nhà lâu ngày do dịch bệnh COVID-19 được về thăm gia đình nhân dịp cuối tuần;

– Tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ,…vv.

  1. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền:

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên hoạt động VHVN, TDTT, tuyên truyền động viên NLĐ của Công ty tiếp tục được duy trì và diễn ra thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho NLĐ, mặt khác tạo sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp hiệu quả trong công việc. Một số hoạt động tiêu biểu:

– Tổ chức thành công Hội thi nấu ăn giỏi năm 2021 nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021), tạo hiệu ứng tốt và lan tỏa, động viên tinh thần đến toàn thể NLĐ trong Công ty.

– Tổ chức thành công Giải cầu lông truyền thống Công ty năm 2021, thu hút đông đảo và tích cực tham gia của CB, CN, NLĐ trong Công ty; Tổ chức các trận giao hữu bóng đá, cầu lông trong Công ty cũng như với các đối tác, khách hàng; Tham gia các giải thi đấu thể thao của Tập đoàn TKV và của địa phương.

– Đặc biệt trong năm 2021, Công ty là đơn vị cơ khí duy nhất vinh dự có 3 ca khúc được đưa vào trong Tuyển tập âm nhạc “Đất mỏ anh hùng”. Trên cơ sở đó, đã tổ chức triển khai làm video ca nhạc nhằm khắc họa những giai đoạn lịch sử, những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của những người thợ Nhà máy Cơ khí Trung tâm trước đây và Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN hôm nay.

– Thường xuyên thông tin phản ảnh các mặt công tác, tuyên truyền, chúc mừng sinh nhật, tôn vinh người lao động trên các màn hình TV tại Nhà ăn công nghiệp và tiền sảnh Công ty,…vv.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền đã góp phần làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần và gắn bó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đoàn kết NLĐ tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên CB, CN, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

  1. 9. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, cộng đồng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh:

– Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân các ngày Lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

– Quan tâm chăm lo các cháu con CB, CN, NLĐ: tặng quà cho 1.417 lượt cháu thiếu niên, nhi đồng, các cháu tật nguyền nhân dịp tết Nguyên đán, ngày Quốc tế thiếu nhi và Trung thu; Tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ Đại học năm học 2020-2021 với tổng số tiền hơn 285 triệu đồng.

– Thường xuyên quan tâm, chăm lo, đóng góp ủng hộ, động viên các gia đình người lao động đặc biệt khó khăn.

– Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội khác với số tiền hơn 700 triệu đồng,…vv.

  1. Công tác thi đua, tôn vinh người lao động:

Các hoạt động xây dựng tập thể, cá nhân điển hình, tạo dựng phong trào thi đua không ngừng được quan tâm, tiếp tục thực hiện tích cực và có hiệu quả:

– Đã tổ chức Hội nghị Tuyên dương các danh hiệu thi đua nhân Kỷ niệm 85 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than, Công ty, trong đó: Đã tôn vinh 02 phân xưởng về trước kế hoạch, 24 Tổ đội về trước kế hoạch, 75 công nhân bàn tay vàng và 08 kỹ sư giỏi; 25 chiến sỹ thi đua cấp TKV; 04 chiến sỹ thi đua cấp Uỷ ban Quản lý vốn; 04 tập thể và 06 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn, đặc biệt có công nhân Nguyễn Thanh Hùng thợ sửa máy mỏ bậc 5/5 – PX Máy mỏ 2 được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

– Tiếp tục phát động, tổ chức thiết thực và hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước, khơi dậy lòng tự hào trong CB, CN, NLĐ về truyền thống tốt đẹp của Công ty; Đa dạng hóa các hình thức biểu dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích NLĐ, thúc đẩy các mặt của SXKD.

– Đã xét duyệt 37 tập thể tổ đội LĐXS, 10 đơn vị LĐSX, 714 lao động tiên tiến, 117 CSTĐ cấp cơ sở và tiếp tục đề nghị các danh hiệu thi đua cấp cao.

Trần Quang Hưng