Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy: Khen thưởng 17 tập thể, 20 cá nhân và 27 gia đình tiêu biểu

Ngày 26/6/2020, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVC 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết Tháng Công nhân và tuyên dương các gia đình tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020.

Tới dự có đồng chí Phạm Văn Tiến – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Công đoàn TKV, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty, Ban Kiểm soát, các phòng, phân xưởng, các tập thể, cá nhân xuất sắc và 27 gia đình tiêu biểu. 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo của Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn, phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, chào mừng các ngày lễ lớn. Tổ chức Lễ phát động thi đua Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2020, Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đạt 51% kế hoạch năm; đảm bảo việc làm, thu nhập bình quân đạt 8,422 triệu đồng/người/tháng, bằng 120,3% kế hoạch năm; Lợi nhuận 5,3 tỷ đồng, bằng 51%  kế hoạch năm. Trong 6 tháng đầu năm, các Công đoàn bộ phận đã đăng ký thực hiện 27 công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Đồng thời, phối hợp với chuyên môn thực hiện đúng chế độ chính sách, quyền lợi cho người lao động…

Đồng chí Lê Viết Sự – Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trong Tháng công nhân, Công đoàn Công ty tổ chức các hoạt động như: lấy ý kiến đối thoại định kỳ; phối hợp xây dựng ban hành Nghị quyết liên tịch về việc chi tiền lương khuyến khích người lao động làm việc thêm giờ ngoài thời gian quy định đảm bảo an toàn cho NLĐ; kiểm tra động viên 15 tổ đội có công trình sửa chữa trên mỏ và sửa chữa đột xuất do Công đoàn bộ phận đảm nhận; Phối hợp tổ chức động viên, tặng quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có thân nhân bị chết do TNLĐ, bản thân công nhân lao động bị tai nạn lao động trong Tháng công nhân với 20 gia đình, tổng số tiền 40.000.000 đồng…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, các chỉ tiêu chính như doanh thu phấn đấu trên 700 tỷ đồng; lợi nhuận trên 5,5 tỷ đồng; tiền lương bình quân 8,4 triệu đồng/người/tháng; đảm bảo việc làm, đời sống người lao động. Phối hợp cùng chuyên môn phát động phong trào thi đua LĐSX, huy động CB, CN, NLĐ thêm ca, thêm giờ đảm bảo tiến độ các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra với kết quả cao nhất. Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động hưởng ứng Tháng thi đua đảm bảo an toàn – Tháng 7/2020 do Công đoàn đảm nhận…

Nhân dịp này, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 17 công đoàn vững mạnh và vũng mạnh xuất sắc, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tháng Công nhân và tuyên dương khen thưởng 27 gia đình CB, CN, NLĐ tiêu biểu năm 2019 nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 .

        Bùi Ngà