Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN kết nạp đoàn viên công đoàn

Chiều ngày ngày 23/3/2018, tại Phòng họp A Công ty, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đã tổ chức Lễ kết nạp cho 12 công nhân mới thuộc các đơn vị trong Công ty vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Về dự có đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng 12 công nhân mới.

Khai mạc buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty đã chúc mừng các đoàn viên Công đoàn mới được kết nạp; giới thiệu về cơ cấu tổ chức, biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Công ty; nêu rõ quyền và nghĩa vụ của đoàn viên Công đoàn và đề nghị các đoàn viên công đoàn mới nhanh chóng hòa nhập, tích cực tham gia các phong trào thi đua của Công đoàn cũng như Công ty phát động.

Sau khi công bố và trao Quyết định cho các đoàn viên mới, đồng chí Phạm Tuấn Anh – đại diện đoàn viên mới kết nạp – phát biểu cảm tưởng: “… là những lao động trẻ có kiến thức, sẽ tiếp nối thế hệ người thợ cơ khí, tiếp tục học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn tay nghề, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc rèn luyện bản thân, tu dưỡng đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp để dần đáp ứng các nhiệm vụ được giao, có hiệu quả và sản xuất an toàn. Được kết nạp vào tổ chức công đoàn chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn; cố gắng ra sức học tập và công tác tốt; đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn phát động, góp phần xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh”./.

Bùi Ngà