Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy: Tổng kết công tác năm 2021

Chiều ngày 06/01/2022, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty, các đồng chí là Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Trưởng ban Nữ công các đơn vị, các đồng chí là đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 2021.  

Năm 2021, trong bối cảnh chung gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên, của Đảng ủy Công ty, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực của toàn thể CNVCLĐ trong toàn Công ty, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã đạt được những kết quả tốt đẹp; đời sống, thu nhập, việc làm, các chế độ phục vụ, phúc lợi, điều kiện môi trường làm việc của người lao động; trong các hoạt động thi đua, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể thao… đều có những thành tựu đáng ghi nhận.

Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng chuyên môn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên tinh thần phát triển SXKD phải đi đôi với cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. Công tác thăm hỏi, trợ cấp gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trong Công ty luôn được chuyên môn và Công đoàn quan tâm thăm hỏi và giúp đỡ kịp thời. Trong năm 2021 đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể kịp thời thăm hỏi động viên 400 gia đình CNVCLĐ khó khăn, gia đình có người bị TNLĐ, ốm đau,…với số tiền trên 400 triệu đồng. Tổ chức phát quà Tết động viên 56 công nhân ở tập thể và công nhân xa quê ở lại Cẩm Phả ăn Tết tại Khu tập thể Công nhân do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong năm 2021, Công đoàn Công ty đã đi khảo sát, thẩm định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây mới và sửa chữa theo chương trình “Nhà tình nghĩa” và nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 04  gia đình.

Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo được phổ biến rộng rãi và được CNVCLĐ hưởng ứng trong toàn Công ty.  Trong năm 2021 đã có 70 sáng kiến được công nhận, 06 cá nhân được nhận danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo”  của Công đoàn  TKV và Bằng lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công tác tổ chức bộ máy Công đoàn liên tục đổi mới, kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng được yêu cầu của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Công ty đã tổ chức hoạt động bám sát theo chương trình, kế hoạch năm và sự chỉ đạo của UBKT Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Ban chấp hành Công đoàn Công ty.

Với những hoạt động thiết thực và hiệu quả, Công đoàn Công ty đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ thi đua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy trong năm 2021. Đồng thời đề nghị, năm 2021, Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy cần tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, không ngừng đổi mới tư duy để có những cách làm sáng tạo hơn, tiếp tục khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần xứng đáng vào sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen của Công đoàn TKV cho 3 Công đoàn bộ phận tiểu biểu, 2 cá nhân xuất sắc, khen thưởng 03 Công đoàn bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 05 Công đoàn bộ phận thực hiện tốt các chuyên đề, thưởng 39 đoàn viên tiêu biểu với tổng số tiền thưởng gần 150 triệu đồng./.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà