Công đoàn Chế tạo máy: Kết nạp 16 đoàn viên công đoàn

    Chiều ngày 28/7/2021, đúng vào ngày Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn cho 16 đồng chí là công nhân, người lao động 6 tháng đầu năm 2021.

Dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận và các đồng chí công nhân, người lao động được kết nạp dịp này.

16 đồng chí được trao quyết định kết nạp vào tổ chức Công đoàn lần này hiện đang công tác tại các Phân xưởng Cơ khí 1, Cơ khí 2, Máy mỏ 1 – Vận tải, Máy mỏ 2, Kết cấu xây lắp, Cơ điện – Năng lượng.

Sau phần trao quyết định, đồng chí Lê Viết Sự, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát biểu khái quát về tổ chức Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đoàn viên Công đoàn mới. Đồng chí cũng khẳng định: Trên cơ sở phát huy bề dày truyền thống 92 năm của Công đoàn Việt Nam cũng như truyền thống Công đoàn Công ty CP Chế tạo máy đề nghị mỗi đoàn viên công đoàn mới hãy tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và hoạt động tích cực, xây dựng tổ chức Công đoàn tại đơn vị ngày một lớn mạnh, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Bùi Ngà