CHẾ TẠO XE GOÒNG

Chế tạo xe Goong

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

  TT

           Loại xe   XG 0,85 tấn     XG 1 tấn    XG 1,5 tấn    XG 3 tấn
  Thông số kỹ thuật
  1 Tự trọng (kG) 495 562 1185 1229
  2 Khổ đường (mm) 600 600 600 900
  3 Khoảng cách giữa 2 trục (mm) 560 650 900 1100
  4 Kích thước giới hạn (mm) 2000 x 958 x 1160 2140 x 920 x 1310 2700 x 990 x 1300 3360 x 1332 x1330