Chế tạo toa xe 4 thùng TX4-20

Chế tạo toa xe 4 thùng TX4-20

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT  Đặc tính kĩ thuật
1 Chiều dài bệ xe (mm) 9.360
2 Chiều rộng bệ xe (mm) 1.580
3 Chiều dài thùng xe (mm) 2.248
4 Chiều rộng thùng xe (mm) 2.600
5 Chiều cao thùng xe (mm) 1.392
6 Số lượng thùng 04