CHẾ TẠO SÀNG RUNG CÁC LOẠI

Chế tạo sàng rung các loại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 

TT

                       Loại sàng

 

50 ÷ 80 tấn/h 120 ÷ 150 tấn/h 250 tấn/h
Thông số

kỹ thuật

1 Kích thước sàng (mm) 4855x1954x2216 5390x2700x2681 6235x2850x3096
2 Năng suất (tấn/giờ) 50 ÷ 80 120 ÷ 150 250
3 Cỡ hạt đầu ra (mm) 40 200 300
4 Tần số rung (lần /ph) 853 861 820
5 Biên độ dao động (mm) 5÷7 7÷10 5÷7
6 Công suất động cơ (kW) 11 11 18,5
7 Tốc độ động cơ (v/ph) 980 980 735
8 Điện áp 380/660V-50Hz 380/660V-50Hz 380/660V-50Hz