CHẾ TẠO BÁNH VÍT ĐƯỜNG KÍNH LỚN NHẤT 6,3M; MÔ ĐUN 32 TRÊN MÁY PHAY RĂNG 5343

THÔNG SỐ KỸ THUÂT

TT Khả năng gia công
1 Đường kính lớn nhất (mm) 6.300
2 Mô đun lớn nhất M32
3 Khối lượng chi tiết (kg) 10.000