CHẾ TẠO BÁNH RĂNG ĐƯỜNG KÍNH LỚN NHẤT 6,3M; MÔ ĐUN 32

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT Khả năng gia công  
1 Đường kính lớn nhất (mm) 6.300
2 Mô đun lớn nhất M32
3 Các loại bánh răng trụ, răng chữ “V” liền

Có thể gia công chế tạo các bánh răng vật liệu bằng gang mô đun đến  m50

 
TT Khả năng gia công  
1 Đường kính lớn nhất (mm) 6.300
2 Mô đun lớn nhất M32
3 Các loại bánh răng trụ, răng chữ “V” liền

Có thể gia công chế tạo các bánh răng vật liệu bằng gang mô đun đến  m50