Tổng kết phong trào Nữ CNVC và công tác vì sự tiến bộ Phụ nữ năm 2017 nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 – 2018) ​

Xem thêm

Các hình ảnh trong buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt Công ty qua các thời kỳ nhân dịp đón xuân mới Mậu Tuất 2018 ​

Xem thêm

Các hình ảnh trong Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của hội CCB Công ty

Xem thêm

Các hình ảnh trong Hội nghị tổng kết Công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

Xem thêm

Các hình ảnh trong buổi Học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII Của Đảng

Xem thêm

Các hình ảnh của Hội nghị tổng kết công tác AT- VSLĐ năm 2017. Triển khai nhiệm vụ năm 2018.​

Xem thêm