VMC: Huấn luyện AT – VSLĐ cho cán bộ quản lý năm 2022

Ngày 10/9/2022, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) phối hợp với Trường Cao đẳng Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Huấn luyện An toàn –Vệ sinh lao động năm 2022 cho 59 đồng chí là cán bộ quản lý các đơn vị trong Công ty.

Tham dự và phát biểu khai mạc Lớp huấn luyện có đồng chí Tăng Bá Khang – Phó Giám đốc Công ty. Bài phát biểu của đồng chí Tăng Bá Khang đã khái quát lên thực trạng về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các đơn vị trong Công ty. Để thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, đồng chí Tăng Bá Khang đề nghị các học viên tập trung thời gian, tham gia thảo luận với các giảng viên các nội dung huấn luyện để triển khai tại đơn vị có hiệu quả.

Giảng viên của Lớp huấn luyện đã giới thiệu các nội dung gồm: Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.

Trong quá trình học tập, học viên đã sôi nổi thảo luận, bàn bạc các vấn đề còn vướng mắc tại đơn vị về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Sau khóa huấn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức về quyền và nghĩa vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động và người lao động; những chính sách và chế độ về việc bảo hộ lao động cho người lao động; Biết được cách đề phòng những yếu tố gây nguy hiểm ảnh hưởng, gây chấn thương trong lao động; các kiến thức về đánh giá nguy cơ tủi ro về an toàn, vệ sinh lao động để từ đó định hướng và tìm ra những biện pháp hợp lý, kịp thời để khắc phục những rủi ro đó./.

Bùi Ngà