Tọa đàm “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”

Ngày 08/9/2020, đoàn công tác gồm có Tiến sỹ Nhạc Văn Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn và 03 cán bộ của Viện; Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; Đồng chí Nguyễn Quang Tê – Trưởng Ban tuyên giáo Công đoàn TKV đã có buổi làm việc tại Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC).

Đây là hoạt động nằm trong nội dung nghiên cứu, khảo sát phục vụ đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” do Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm chủ nhiệm.

Tại VMC, đồng chí Nhạc Văn Linh – Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn TKVđã đồng chủ trì tọa đàm với nội dung Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”.

Bùi Ngà