SẢN XUẤT ỐNG BÊ TÔNG CÁC LOẠI

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT Thông số kĩ thuật
1 Ống bê tông Ф300 x 2000
2 Ống bê tông Ф400 x 2000
3 Ống bê tông Ф500 x 4000
4 Ống bê tông Ф600 x 4000
5 Ống bê tông Ф1000 x 1000
6 Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B140
7 Ống bê tông Ф1250 x 1000 – B120
8 Ống bê tông Ф1500 x 1000 – B140
9 Ống bê tông Ф2000 x 1000 – B160
10 Ống bê tông Ф2000 x 1000 – B200