Hội Cựu Chiến binh Công ty VMC: Các Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ảnh: Bùi Ngà