Gặp mặt các đồng chí Lãnh đạo và Cán bộ chủ chốt nhân dịp đón Xuân Canh Tý 2020