Đại hội Chi bộ điểm tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

Ngày 24/5/2022, Chi bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là Đại hội điểm của Đảng bộ Công ty.

Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Công ty, Trưởng Ban kiểm soát, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trong toàn Đảng bộ và 23 cán bộ đảng viên Chi phộ Phòng Kế hoạch – Vật tư.

Quảng cảnh Đại hội

Là Chi bộ có số đảng viên đông, 23 CBĐV, trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể:

Trong công tác chuyên môn: Chỉ đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ Giám đốc Công ty giao, đã tham mưu với Ban Giám đốc để triển khai kế hoạch sản xuất và kế hoạch tiêu thụ kịp thời cho các đơn vị; Xây dựng tiến độ thực hiện các mặt hàng và theo dõi, điều hành theo sát từng công việc, kịp thời nắm bắt xử lý các vướng mắc trong quá trình sản xuất; Triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất; Chủ động đi làm việc với các đơn vị trong ngành để xây dựng kế hoạch phối hợp kế hoạch kinh doanh đồng thời tiếp cận và tìm kiếm thêm việc làm đối với các đơn vị ngoài ngành; Việc cung ứng vật tư được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý công tác vật tư của Công ty và hướng dẫn của Tập đoàn TKV, tất cả các vật tư cấp phát đều căn cứ vào nhu cầu sử dụng thực tế của sản xuất, không để tồn kho kéo dài; Đời sống mọi mặt của người lao động được quan tâm và cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thường xuyên, là điểm sáng của Công ty.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư chi bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội

Trong công tác tổ chức sinh hoạt Chi bộ không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề. Đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 90-95%. Trong nhiệm kỳ có có 02 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã biểu dương những thành tích mà Chi bộ Phòng Kế hoạch – Vật tư đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm mà Chi bộ cần khắc phục, định hướng hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ngay tại Đại hội, Đảng ủy Công ty đã có ý kiến trao đổi, rút kinh nghiệm cùng các đồng chí Bí thư các chi bộ để tổ chức Đại hội tại Chi bộ mình. Theo kế hoạch, Đại hội 16 Chi bộ còn lại sẽ được tổ chức xong trước ngày 20/6/2022./.

Một số hình ảnh: 

Bùi Ngà