Đại hội các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Công ty thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn Công ty Cổ phần Chế tạo máy về việc tổ chức đại hội các công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong các ngày từ ngày 18 đến ngày 27/11/2022, 17/17 Công đoàn bộ phận trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội các Công đoàn bộ phận có các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Công ty. Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành các Công đoàn Bộ phận.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, phát triển”, các đại hội Công đoàn bộ phận đã thành công tốt đẹp, đánh giá đúng, đủ một chặng đường nhiệm kỳ đã qua, những thành tựu nổi bật trong việc thực hiện vai trò chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc đồng hành, bảo vệ, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Bên cạnh đó các công đoàn bộ phận cùng với chuyên môn đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Đại hội các Công đoàn bộ phận đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới đề ra. Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành các Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Bùi Ngà