Công ty VMC: Tập thể Công ty và 3 cá nhân được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước TKV lần thứ V

Ngày 11/11/2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) đã được nhận nhiều phần thưởng về thành tích đóng góp đối với Tập đoàn.

Trong phong trào thi đua lao động sản xuất , Công ty vinh dự được nhận Cờ thi đua vì đã hoàn thành xuất sắc Kế hoạch SKKD năm 2019.

Với nhiều nỗ lực phấn đấu, trong phong trào thi đua ôn lý thuyết luyện tay nghề, thi chọn thợ giỏi, Công ty VMC vinh dự được TKV tặng Cờ nhất toàn đoàn đối với nhóm nghề Cơ khí. 02 cá nhân của Công ty được vinh danh Thợ giỏi xuất sắc tại Đại hội gồm có đồng chí Vũ Thị Kim Thùy – Thợ tiện – Phân xưởng Cơ khí 1 và đồng chí Trần Khoa Minh – Thợ hàn điện – Phân xưởng Kết cấu Xây lắp.

Tại Đại hội, VMC có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất giai đoạn 2015-2019. Đó là các đồng chí Hoàng Chí Thanh – Công nhân Phân xưởng Máy mỏ 1 – Vận tải.

Trong giai đoạn 2015-2019, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Thi đua là yêu nước, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và chuyên môn, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức Đoàn thể, công tác Thi đua – Khen thưởng của Công ty VMC đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Với chủ đề xuyên suốt là “An toàn – Đổi mới – Phát triển”, các phong trào thi đua yêu nước của Công ty VMC đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động toàn Công ty hăng hái thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hằng năm, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

Bùi Ngà