Công ty VMC: Gặp mặt tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020