Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Kiểm điểm công tác AT – VSLĐ năm 2020

Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác AT-VSLĐ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các đồng chí lãnh đạo Công ty, các đồng chí Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, các AT-VSV trưởng và AT-VSV xuất sắc.

Báo cáo do đồng chí Trần Ngọc Thắng – Trưởng phòng Cơ điện – An toàn trình bày nêu rõ: Ngay từ đầu năm cả hệ thống chính trị đã xác định đặt mục tiêu an toàn lên hàng đầu và triển khai rất nhiều giải pháp quyết liệt nên trong năm 2020 Công ty không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng, không xảy ra sự cố thiết bị loại I, loại II. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại, phân tích đánh giá cụ thể những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong từng mặt công tác. Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sản xuất an toàn.

Các tham luận tại Hội nghị đã đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công tác AT-VSLĐ trong năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp cơ bản về công tác an toàn vì mục tiêu an toàn trong sản xuất. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Tăng cường các nhóm giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật pháp, chấp hành kỷ luật lao động; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân và người lao động trong từng vị trí sản xuất, công tác nhằm thực hiện nghiêm các yêu cầu của pháp luật và các quy định nội bộ trong Công ty về công tác an toàn; Tăng cường giải pháp về kỹ thuật: Đảm bảo các chế độ bảo dưỡng, sửa chữa, các biện pháp đảm bảo và cải thiện, nâng cao chất lượng thiết bị và các cơ cấu an toàn của thiết bị; ban hành đầy đủ các quy trình công nghệ, biện pháp thi công, nội quy, quy trình vận hành thiết bị…

Tại Hội nghị, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ năm 2020 với tổng số tiền thưởng gần 300 triệu đồng.

                                                                                                                                                                            Bùi Ngà