Công đoàn Cao Su Việt Nam tặng Lốp xe máy cho công nhân lao động Tập đoàn TKV

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2020, Công đoàn Tập đoàn Cao su Việt Nam tặng 200 Bộ lốp xe máy cho công nhân lao động của Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 11/9/2020, tại Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN, Công đoàn Công ty đã tổ chức trao quà Bộ lốp xe máy cho 10 công nhân lao động trực tiếp tại Công ty.

Bùi Ngà