CHẾ TẠO RĂNG GẦU CÁC LOẠI MÁY XÚC

Chế tạo răng gầu các loại máy xúc

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT Thiết bị
1 Răng gầu máy xúc ЭКГ4,6Б; 5A
2 Răng gầu máy xúc ЭКГ8Й
3 Răng gầu máy xúc ЭКГ10m3
4 Răng gầu máy xúc PC 750; PC 1250; PC 1800; PC 2000