CHẾ TẠO ỐNG DẪN KHÍ KHÓI CHO DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG CÔNG SUẤT 100MW