Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN huấn luyện tự vệ năm 2023

Nhằm huấn luyện cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ tại chỗ nắm chắc kỹ, chiến thuật cơ bản, khả năng hiệp đồng, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng yêu cầu khi tác chiến xảy ra, Ban CHQS Công ty Cổ phần Chế tạo máy đã phối hợp cùng với Ban CHQS thành phố Cẩm Phả tổ chức huấn luyện cho các cán bộ, chiến sỹ tự vệ tại chỗ nắm chắc chiến thuật cơ bản, khả năng hiệp đồng, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà