Lễ gắn biển công trình chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Xem thêm

Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930 – 2020)