Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bùi Ngà

 

 

 

 

 

10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2019

Xem thêm

Hội Cựu Chiến binh Công ty VMC: Các Công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Ảnh: Bùi Ngà