10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2020


1. V
ới mục tiêu: “AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN”, cán bộ, công nhân và người lao động Công ty đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công toàn diện kế hoạch SXKD và các mặt công tác trong năm 2020:

Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của năm 2019, bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN có những thuận lợi rất cơ bản nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít, đặc biệt là những ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên với tinh thần truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, với bản lĩnh kiên cường đã được tôi luyện trong suốt quá trình hình thành và phát triển, cùng với sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, sự ủng hộ của các cổ đông và bạn hàng, đối tác, sự quan tâm động viên của các thế hệ lãnh đạo và NLĐ của Công ty qua các thời kỳ, đặc biệt với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ những người thợ cơ khí, Công ty vẫn duy trì ổn định sản xuất, thực hiện thành công, vượt mức toàn diện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong năm, tiếp tục đạt được những thành công mới, những mốc son mới trên chặng đường phát triển. Một số chỉ tiêu nổi bật:

– Doanh thu: Đạt 1.492 tỷ đồng/KH 1.389 tỷ đồng;

– Lợi nhuận trước thuế: Đạt trên 11 tỷ đồng;

– Tiền lương bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng;

– Sửa chữa 62 thiết bị mỏ, đạt 107% KH năm;

– Lần đầu tiên cán thép đạt sản lượng kỷ lục: 81.065 tấn/KH 71.000 tấn, bằng 114% KH năm, tăng 8% so với năm 2019.

2. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng Bộ Công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Các tổ chức, đoàn thể tiếp tục hoạt động tích cực, hiệu quả, đạt được nhiều thành tích trong công tác:

– Đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu được 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đảng ủy Công ty tại Đại hội với tỷ lệ số phiếu đạt 100%. Trong phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành khóa XX đã bầu BTV Đảng ủy Công ty gồm 5 đồng chí, bầu 01 đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

– Trong năm 2020, Đảng bộ Công ty đã được Đảng ủy Than Quảng Ninh đánh giá, xếp loại là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

– Công đoàn Công ty đã chủ động, tích cực đổi mới trong hoạt động, tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất và quan tâm, chăm lo đến NLĐ. Công đoàn Công ty vinh dự được đón nhận: Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Cờ thi đua xuất sắc toàn diện năm 2020 của Công đoàn TKV; 05 cá nhân được Công đoàn TKV tặng thưởng danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo, …

– Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn: Tích cực đảm nhận các công trình việc khó, việc cần tiến độ, các hoạt động ra quân tình nguyện, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức và đạt kết quả tốt.

– Hội CCB Công ty duy trì tốt hoạt động phong trào tự quản, làm nòng cốt trong lực lượng tự vệ, phong trào an ninh trật tự, luôn gương mẫu và giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tích cực trong phong trào lao động sản xuất.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB đều được các tổ chức cấp trên công nhận đã có nhiều thành tích, xếp loại xuất sắc trong năm 2020.

3. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19

– Ngay từ khi bắt đầu có các thông tin đầu tiên về dịch bệnh COVID-19, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh (QĐ số 262/QĐ-VMC ngày 05/02/2020), khẩn trưởng triển khai phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể người lao động, thực hiện các biện pháp quyết liệt theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành y tế, của TKV và các cấp chính quyền địa phương.

– Bên cạnh đó Công ty đã chủ động lập và ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Phương án số 314/PA-VMC ngày 10/02/2020) với nhiều kịch bản, tình huống để sẵn sàng chủ động ứng phó với dịch bệnh; Ban hành kịp thời 23 thông báo và chỉ thị; Thực hiện quyết liệt các biện pháp đến từng đơn vị và người lao động; Chủ động chuẩn bị vật tư, phụ tùng đảm bảo cho sản xuất trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp;

– Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Vừa phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa giữ vững và phát triển sản xuất.

4. Đổi mới mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực

– Thực hiện Quy chế quản lý cán bộ và Quy định tổ chức đánh giá năng lực cán bộ theo tiêu chuẩn mới, trong năm đã bổ nhiệm mới 01 cán bộ, bổ nhiệm lại 19 cán bộ, không bổ nhiệm lại 01 cán bộ (do không đạt yêu cầu đánh giá).

– Đã tổ chức cho 622 lượt người được tham gia các lớp tập huấn, có 58 lượt người được tham gia đào tạo lý thuyết nâng bậc, trong đó 43 người được công nhận nâng bậc.

– Tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi cấp Công ty năm 2020 với 5 nhóm nghề Tiện, Nguội, Gò, Hàn và Vận hành Cầu trục, với 58 thí sinh tham gia; kết quả đạt được: 04 thợ giỏi xuất sắc, 29 thợ giỏi;

– Tham gia Hội thi thợ giỏi cấp TKV lần thứ 11 năm 2020, đội thi của Công ty có 15 thí sinh tham gia các nghề Tiện, Nguội, Gò và Hàn, kết quả đạt được: 02 thợ giỏi xuất sắc (được vinh danh tại Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V), 10 thợ giỏi; Công ty được nhận cờ Giải nhất nhóm nghề cơ khí của TKV.

– Đặc biệt, để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, Công ty đã thực hiện liên kết với Trung tâm Anh ngữ AMES Cẩm Phả mở lớp đào tạo nâng cao trình độ Tiếng Anh cho 62 người là cán bộ quản lý và nhân viên tại các đơn vị trong Công ty, qua đó khơi dậy tinh thần học tập nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo cho việc thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển của Công ty.

5. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả 5 nhóm giải pháp chủ yếu

Đã xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành SXKD và tiết kiệm chi phí năm 2020, trong đó nổi bật là các nhóm giải pháp:

– Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực: Đã đáp ứng cơ bản nguồn nhân lực trong điều kiện sản xuất còn khó khăn, trong đó: tuyển dụng bổ sung và đào tạo lao động công nghệ 36 người; Bố trí sắp xếp linh hoạt theo nhu cầu sản xuất; Nâng cao dần trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ.

– Nhóm giải pháp về kỹ thuật – công nghệ – thiết bị:

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả dây chuyền cán thép và năng lực sản xuất đúc. Đối với dây chuyền cán thép: Đã thiết kế, lắp đặt đưa vào sử dụng hệ thống cắt và vận chuyển phôi để thay thế hoàn toàn lao động thủ công, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp tổng hợp đẩy mạnh sản lượng thép cán lên 81.000 tấn. Đối với sản xuất đúc: Đã áp dựng phần mềm thiết kế công nghệ đúc (JSCAST), bước đầu nâng cao chất lượng đúc, giảm thời gian chuẩn bị;

+ Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến đem lại hiệu quả tích cực. Có 73 sáng kiến được công nhận với số tiền được khen thưởng trên 250 triệu đồng, giá trị làm lợi trên 4,5 tỷ đồng; hoàn thành Đề tài KHCN cấp TKV năm 2019-2020: “Nghiên cứu công nghệ, chế tạo bánh răng m30z144 máy xúc EKG 10 m3 thay thế nhập khẩu”,…vv.

+ Đầu tư đổi mới thiết bị: Công ty đã thực hiện đạt 100% kế hoạch đầu tư với giá trị thực hiện 17,7 tỷ đồng, trong đó tập trung đổi mới, thay thế thiết bị theo hướng hiện đại hóa và nâng cao trình độ tự động hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm.

– Nhóm giải pháp phát triển thị trường: đã khai thác nhiều hợp đồng mới ngoài TKV với tổng giá trị 58 tỷ đồng, khối lượng trên 900 tấn thiết bị; Đã thực hiện tốt việc tham gia dự án Nhà máy Sàng tuyển than Khe Chàm (đã lắp đặt 538 tấn thiết bị với giá trị 61 tỷ đồng).

6. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành

– Đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quan trọng: Quy chế quản trị chi phí; Quy chế thực hiện hệ thống thang lương, bảng lương; Quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro; Quy chế phối hợp lãnh đạo giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị Công ty; Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động sang kiến, cải tiến kỹ thuật trong Công ty; Quy định thưởng thực hiện công tác AT-VSLĐ, PCCC, Bảo vệ môi trường; Các giải pháp chỉ đạo, điều hành, thông báo, chỉ thị ở các lĩnh vực khác nhau.

– Từng bước siết chặt các mặt quản lý, giữ nghiêm kỷ luật điều hành. Trong năm đã kỷ luật 17 trường hợp, trong đó: sa thải 07 trường hợp; khiển trách 08 trường hợp và kéo dài thời gian nâng lương 02 trường hợp.

7. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được duy trì và ngày càng được quan tâm hơn

– Thực hiên tốt công tác chăm sóc y tế cho người lao động: khám sức khỏe định kỳ cho 788 lao động; khám sức khỏe cho người lao động nặng nhọc, độc hại là 578 người; khám chuyên khoa nữ cho 173 người,…vv; tổ chức cho 54 cán bộ, công nhân và người lao động được đi điều dưỡng nâng cao sức khỏe;

– Tổ chức nhiều hình thức tham quan du lịch, nghỉ mát cho người lao động;

– Hỗ trợ xây mới 02 nhà và sửa chữa 02 nhà từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn cho 04 Công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 258 triệu đồng …vv;

– Chương trình hành động Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh tiếp tục được duy trì thực hiện tốt qua đó củng cố và xây dựng nề nếp, kỷ cương, tác phong công nghiệp, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả trong SXKD;

– Tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ.

8. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, động viên người lao động:

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên hoạt động VHVN, TDTT, tuyên truyền động viên NLĐ của Công ty tiếp tục được duy trì và diễn ra thường xuyên đã góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần cho NLĐ, mặt khác tạo sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp hiệu quả trong công việc. Một số hoạt động tiêu biểu như:

– Tổ chức tốt các Chương trình văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân, Chương trình văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 52 năm thành lập Công ty;

– Tổ chức thành công Hội thi Cán bộ Cán bộ nữ công giỏi năm 2020 nhân Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ, qua đó lựa chọn được cá nhân xuất sắc tham gia Hội thi Cán bộ nữ công giỏi TKV và đạt giải xuất sắc, được Công đoàn TKV đánh giá cao.

– Tổ chức thành công Giải cầu lông truyền thống Công ty năm 2020, thu hút đông đảo và tích cực tham gia của CB, CN, NLĐ trong Công ty; Tổ chức các trận giao hữu bóng đá, cầu lông trong Công ty cũng như với các đối tác, khách hàng; Tham gia các giải thi đấu thể thao của Tập đoàn TKV và của địa phương.

– Thường xuyên thông tin phản ảnh các mặt công tác, tuyên truyền, chúc mừng sinh nhật, tôn vinh người lao động trên các màn hình TV tại Nhà ăn công nghiệp và tiền sảnh Công ty,…vv.

9. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, cộng đồng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh:

– Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân các ngày Lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ  27/7.

– Quan tâm chăm lo các cháu con CB, CN, NLĐ: tặng quà cho 1.380 lượt cháu thiếu niên, nhi đồng, các cháu tật nguyền nhân dịp Tết nguyên Đán, Quốc tế thiếu nhi và Trung thu; tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ Đại Học năm học 2019-2020 với số tiền hơn 250 triệu đồng.

– Thường xuyên quan tâm, chăm lo, đóng góp ủng hộ, động viên các gia đình người lao động đặc biệt khó khăn.

– Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội khác với số tiền hơn 600 triệu đồng

10. Công tác thi đua, tôn vinh người lao động

– Tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2015-2019) của Công ty, đã tuyên dương: 6 đơn vị, 6 tổ đội và 35 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoan 2015-2019 với tổng số tiền khen thường gần 100 triệu đồng.

– Tại Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V: Công ty đã vinh dự được TKV tặng Cờ thi đua đối với đơn vị hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua năm 2019; Cờ thi đua nhất toàn đoàn đối với nhóm nghề cơ khí – Hội thi thợ giỏi TKV lần thứ 11 năm 2020; 2 cá nhân của Công ty được vinh danh thợ giỏi xuất sắc là đồng chí Vũ Thi Kim Thùy – công nhân PX Cơ khí 1 và đồng chí Trần Khoa Minh – công nhân PX KCXL, đặc biệt có 1 cá nhân xuất sắc là ông Hoàng Chí Thanh – công nhân PX Máy mỏ 1 – Vận tải được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ.

– Tai Hội nghị tuyên dương các danh hiệu thi đua nhân dịp Kỷ niệm 84 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than, Công ty đã tuyên dương: 3 phân xưởng, 28 Tổ đội đạt danh hiệu Phân xưởng, Tổ đội về trước kế hoạch; 71 cá nhân đạt danh hiệu bàn tay vàng và 6 cá nhân đạt danh hiệu Kỹ sư giỏi với tổng số tiền khen thưởng gần 300 triệu đồng.

Truyền thông Chế tạo máy