10 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2019

  1. Với mục tiêu: “AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN”, cán bộ, công nhân và người lao động Công ty đã đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công toàn diện kế hoạch SXKD và các mặt công tác trong năm 2019:

Kế thừa những thành quả đạt được của năm 2018, bước vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN có những thuận lợi rất cơ bản nhưng khó khăn, thách thức cũng không ít, tuy nhiên với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, với bản lĩnh kiên cường đã được tôi luyện trong suốt quá trình hình thành và phát triển, cùng với sự chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp của Đảng ủy, HĐQT, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể, sự ủng hộ của các cổ đông và bạn hàng, đối tác, sự quan tâm động viên của các thế hệ lãnh đạo và NLĐ của Công ty qua các thời kỳ, đặc biệt với sự đoàn kết, nỗ lực của CB, CN, NLĐ trong Công ty, năm 2019 Công ty đã thực hiện thành công, vượt mức toàn diện các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ trong năm, tiếp tục đạt được những thành công mới, những mốc son mới trên chặng đường phát triển. Một số chỉ tiêu và nội dung nổi bật:

– Doanh thu: Đã vượt qua con số 1.500 tỷ đồng/KH 1.367 tỷ đồng;

– Lợi nhuận trước thuế: Đạt trên 10 tỷ đồng;

– Tiền lương bình quân: 9.000.000 đồng/người/tháng;

Các chỉ tiêu hiện vật có sự bứt phá mạnh mẽ so với KH và so với năm 2018:

– Sửa chữa 69 thiết bị mỏ, đạt 135% KH năm;

– Cán trên 75.000 tấn thép chống lò, đạt 115% KH năm, tăng 16% so với năm 2018;

– Tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập trong năm 2019, đồng thời tạo dựng nhiều hợp đồng mới ngoài ngành, chuẩn bị đủ việc làm cho các phân xưởng trong năm 2019 cũng như các công việc gối đầu cho Quý I năm 2020;

– Không có sự cố nghiêm trọng và tai nạn lao động nặng;

– Nộp đầy đủ các khoản nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng.

  1. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; Các tổ chức, đoàn thể đổi mới hình thức hoạt động, đạt được nhiều thành tích trong công tác:

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và HĐQT Công ty, các đơn vị, tổ chức đã chủ động phối hợp, đổi mới hình thức hoạt động và đạt nhiều thành tích trong năm.

– Công đoàn Công ty đã chủ động, tích cực đổi mới trong hoạt động, tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất và quan tâm, chăm lo đến NLĐ. Công đoàn Công ty vinh dự được đón nhận: Cờ dẫn đầu Cụm thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh; Cờ thi đua Công đoàn vững mạnh xuất sắc của Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 4 cá nhân xuất sắc.

– Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đoàn: Tích cực đảm nhận các công trình việc khó, việc cần tiến độ, các hoạt động ra quân tình nguyện, đồng thời tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức và đạt kết quả tốt (Đạt giải Ba toàn đoàn trong cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2019 do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức).

– Hội CCB Công ty duy trì tốt hoạt động phong trào tự quản, làm nòng cốt trong lực lượng tự vệ, phong trào an ninh trật tự. Luôn gương mẫu và giữ vững phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa (Tổ chức cho các Hội viên và con liệt sĩ tham quan học tập nhân dịp ngày Thương binh – Liệt sĩ tại Cát Bà – Hải Phòng,…).

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB đều được các tổ chức cấp trên công nhận đã có nhiều thành tích, xếp loại xuất sắc trong năm 2019.

  1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về chất lượng nguồn nhân lực và nề nếp quản lý:

Năm 2019 là một năm Công ty đã từng bước đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đổi mới nề nếp quản lý:

– Đã tập trung xây dựng các quy chế, quy định về quản lý cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, lượng hóa các tiêu chuẩn, tiêu chí trong việc đánh giá, bổ nhiệm, đào tạo.

– Đã tổ chức cho 889 lượt người được tham gia các lớp tập huấn, có 105 lượt người được tham gia đào tạo lý thuyết nâng bậc, trong đó 71 người được công nhận nâng bậc; Đã bổ nhiệm nhiều cán bộ trẻ ở vị trí quản lý cấp phòng và cấp phân xưởng; Đặc biệt đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ và Quy định đánh giá năng lực cán bộ với nhiều nội dung mới, cụ thể về tiêu chuẩn đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, làm công cụ có hiệu quả để đổi mới và nâng cao năng lực cán bộ.

– Đã xây dựng, ban hành nhiều văn bản quản lý, nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành ở các lĩnh vực khác nhau; Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật điều hành.

  1. Đẩy mạnh công tác CGH, TĐH, THH; Đẩy mạnh công tác Kỹ thuật – Công nghệ và đầu tư đổi mới thiết bị:

– Công tác CGH, TĐH, THH: Đã ban hành Quyết định số 1782/QĐ-VMC ngày 05/7/2019 về việc ban hành Chương trình ứng dụng TĐH, THH trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến 2035; Đẩy mạnh CGH, TĐH, THH, gắn liền việc đầu tư với tăng cường áp dụng THH, TĐH. Một số kết quả đạt được:

+ Cơ giới hóa công đoạn cắt phôi thép cán, tự động quan trắc và châm pha hóa chất xử lý nước thải sau mạ điện đảm bảo yêu cầu về nước thải công nghiệp ra môi trường;

+ Đầu tư hệ thống tự động hàn, nắn dầm và phun bi, nâng cao năng lực sản xuất kết cấu dầm thép và bảo vệ môi trường;

+ Tiếp tục sử dụng hiệu quả các hệ thống tự động thu gom xỉ cán từ đầu lò nung phôi đến trước giá cán 1; tự động bảo vệ và thống kê cảnh báo lỗi của mạch điện điều khiển động cơ cán chính DC 2500 kW.

– Công tác kỹ thuật: Đẩy mạnh các giải pháp quản lý kỹ thuật cơ bản; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động kỹ thuật. Một số hoạt động nổi bật:

+ Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác kỹ thuật 3 năm 2016-2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025;

+ Công tác sáng kiến được quan tâm và đem lại hiệu quả tích cực. Có 90 sáng kiến được công nhận với số tiền được khen thưởng trên 180 triệu đồng, giá trị làm lợi gần 4 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến có hiệu quả, đã tăng năng suất, nâng cao mức độ tự động hóa và cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ: hệ thống cắt phôi thép, hệ thống xử lý nước thải sau mạ điện, hệ thống tự động thu gom xỉ cán từ đầu lò nung phôi đến trước giá cán 1,…;

+ Thực hiện có kết quả đề tài KHCN cấp TKV năm 2019-2020: “Nghiên cứu công nghệ, chế tạo bánh răng m30z144 máy xúc EKG 10 m3 thay thế nhập khẩu”;

+ Đạt giải Ba toàn đoàn tại Cuộc thi sáng tạo trẻ năm 2019 do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức;

+ Tổ chức Hội nghị hướng dẫn, thảo luận phương pháp xây dựng Quy trình công nghệ gia công cơ khí, sản xuất kết cấu và sửa chữa thiết bị.

– Đầu tư đổi mới thiết bị: Công ty đã thực hiện trên 95% kế hoạch đầu tư với giá trị 29,2 tỷ đồng/30,6 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư năm 2019, trong đó tập trung đổi mới, thay thế thiết bị theo hướng hiện đại hóa và nâng cao trình độ tự động hóa.

  1. Tăng cường các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước; Đẩy mạnh công tác thị trường, ký kết thêm được nhiều hợp đồng trong và ngoài TKV, đem lại nhiều việc làm cho người lao động và góp phần tăng trưởng cho Công ty:

– Ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Famur – Ba Lan; Tập đoàn Thiết bị Mỏ Sơn Đông – Trung Quốc; Công ty hữu hạn chế tạo thiết bị mỏ than LAIWU Sơn Đông – Trung Quốc.

– Tích cực tham gia các hoạt động trong Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), quảng bá hình ảnh, hoạt động và sản phẩm của Công ty trên Tạp chí của Hiệp hội, tăng cường hoạt động kết nối SXKD,…vv.

– Tham gia các Hội thảo, diễn đàn, sự kiện lớn về cơ khí, công nghiệp trong và ngoài nước: Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy, phát triển ngành cơ khí Việt Nam; Diễn đàn cấp cao & triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0; Hội nghị các giải pháp phát triển cơ khí chế tạo Việt Nam; Hội chợ triển lãm Lamiera Milano 2019 tại Italy; Tham quan, khảo sát dây chuyền công nghệ liên quan đến thiết bị sàng tuyển tại Swierklany – Cộng hòa Ba Lan,…;

– Hợp tác với COLAVI và VIMCC là liên danh nhà thầu triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình NM sàng tuyển than Khe Chàm với tổng giá trị hơn 61 tỷ đồng;

– Đã khai thác được trên 40 Hợp đồng ngoài TKV với trên 500 tấn thiết bị và 750 tấn phụ tùng, đạt giá trị doanh thu gần 55 tỷ đồng.

  1. Thực hiện nghiêm và hiệu quả công tác AT-VSLĐ-PCCC và BVMT:

Công tác AT – VSLĐ – PCCC và BVMT tiếp tục được Công ty chú trọng, luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Ngay từ đầu năm 2019 Công ty đã ban hành Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty về việc phối hợp thực hiện Công tác AT – VSLĐ năm 2019; Xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể đạt hiệu quả cao. Một số thành tích nổi bật:

– Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ; Diễn tập chữa cháy và giải trừ sự cố trong sản xuất năm 2019;

– Đã làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ các đoàn kiểm tra chuyên ngành các cấp đến làm việc với Công ty, công tác AT – VSLĐ – PCCC và BVMT được đánh giá tốt, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định;

– Tổ chức huấn luyện an toàn định kỳ cho toàn bộ công nhân tham gia sản xuất ở các đơn vị đạt 100%; Phối hợp với các đơn vị trong TKV tổ chức huấn luyện an toàn cho hơn 300 công nhân tham gia sửa chữa thiết bị ngoài Công ty; tổ chức huấn luyện AT-VSLĐ cho 110 sinh viên đến thực tập và người lao động của các nhà thầu thi công các công trình trong Công ty;

– Tổ chức thành công Hội thi ATVSV Giỏi Công ty lần thứ 7 và tham gia, đạt giải Ba toàn đoàn Khối Mặt bằng – Lộ Thiên tại Hội thi ATVSV Giỏi TKV lần thứ 11;

– Các công trình BVMT (Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt; Lò đốt chất thải nguy hại,…) được duy trì hoạt động tốt. Hệ thống xử lý nước thải mạ Công ty đã sửa chữa cải tạo và nâng cấp đáp ứng được yêu cầu xử lý nước thải công nghiệp đạt Quy chuẩn Việt Nam;

– Công tác phân loại, thu gom chất thải trong Công ty tiếp tục được duy trì và đi vào nề nếp; đã ký Hợp đồng với các đơn vị chuyên môn để thực hiện các công việc liên quan như: Quan trắc đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp, thu gom và xử lý rác thải rắn, chất thải nguy hại trong Công ty;…vv;

– Ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định an toàn ngày càng được nâng cao; Không xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và các sự cố thiết bị loại I, loại II.

  1. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ được duy trì và ngày càng được quan tâm hơn:

– Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 779 lao động, khám sức khỏe cho người lao động nặng nhọc, độc hại là 586 người, khám chuyên khoa,…vv; Tổ chức khám sức khỏe tại Bệnh viện Hồng Ngọc – Hà Nội cho 55 đồng chí cán bộ chủ chốt; Tổ chức cho 116 cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Nha Trang – Phan Thiết; Tổ chức cho cán bộ công nhân và người lao động được đi điều dưỡng nâng cao sức khỏe và tổ chức nhiều hình thức tham quan du lịch, nghỉ mát cho người lao động; Triển khai hỗ trợ xây mới 01 nhà và sửa chữa 01 nhà từ nguồn quỹ Mái ấm công đoàn cho 2 Công nhân lao động, với số tiền 80 triệu đồng …vv.

– Chương trình hành động Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh tiếp tục được thực hiện tốt (chỉnh trang khuôn viên Công ty, đầu tư thay mới hệ thống bảng LED, bổ sung, trồng mới các cây xanh tại Nhà hành chính thí nghiệm và tại các PX trong Công ty,…) qua đó củng cố và xây dựng nề nếp, kỷ cương, tác phong công nghiệp, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn và hiệu quả trong SXKD.

– Tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ.

  1. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên người lao động:

Hoạt động VHVN, TDTT, đẩy mạnh tuyên truyền động viên NLĐ của Công ty tiếp tục được đẩy mạnh và diễn ra thường xuyên đã góp phần nâng cao sức khỏe cho NLĐ, mặt khác tạo sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp hiệu quả trong công việc. Một số hoạt động tiêu biểu như:

– Tổ chức tốt các Chương trình văn nghệ Mừng Đảng – Mừng Xuân, Chương trình văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 51 năm thành lập Công ty;

– Tổ chức thành công Hội diễn NTQC Công ty năm 2019 và Hội thi AT-VSV giỏi Công ty lần thứ VII năm 2019 tạo hiệu ứng tốt và lan tỏa, động viên tinh thần đến toàn thể NLĐ trong Công ty và đông đảo nhân dân trên địa bàn;

– Tổ chức thành công Giải cầu lông truyền thống Công ty năm 2019, thu hút đông đảo và tích cực tham gia của CB, CN, NLĐ trong Công ty; Tổ chức các trận giao hữu bóng đá, cầu lông trong Công ty cũng như với các đối tác, khách hàng; Tham gia các giải thi đấu thể thao của Tập đoàn TKV và của địa phương;

– Thường xuyên thông tin phản ảnh các mặt công tác, tuyên truyền, chúc mừng sinh nhật, tôn vinh người lao động trên các màn hình TV tại nhà ăn công nghiệp và tiền sảnh Công ty,…vv.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền đã góp phần làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần và gắn bó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đoàn kết người lao động tạo không khí vui tươi phấn khởi, động viên CB, CN, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng năm.

  1. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội, cộng đồng tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh:

– Hoạt động đền ơn đáp nghĩa: Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi các gia đình chính sách nhân các ngày Lễ, Tết, ngày Thương binh liệt sỹ  27/7.

– Quan tâm chăm lo các cháu con CB, CN, NLĐ: tặng quà cho 1.387 lượt cháu thiếu niên, nhi đồng, các cháu tật nguyền nhân dịp Tết nguyên Đán, Quốc tế thiếu nhi và Trung thu; tuyên dương, khen thưởng các cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi và thi đỗ Đại học năm học 2018-2019 với số tiền hơn 200 triệu đồng.

– Thường xuyên quan tâm, chăm lo, đóng góp ủng hộ, động viên các gia đình người lao động đặc biệt khó khăn.

– Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, các hoạt động xã hội khác với số tiền hơn 600 triệu đồng.

  1. Đẩy mạnh làm tốt công tác thi đua, tôn vinh người lao động:

Các hoạt động xây dựng Tập thể, cá nhân điển hình, tạo dựng phong trào thi đua không ngừng được quan tâm, tiếp tục thực hiện tích cực và có hiệu quả:

– Đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, các danh hiệu thi đua: 5 Chiến sỹ thi đua cấp Bộ Công Thương; 04 tập thể và 06 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công Thương và 25 Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn. Nhân Kỷ niệm 83 năm Truyền thống công nhân vùng Mỏ – Truyền thống ngành Than, Công ty đã tôn vinh 3 phân xưởng về trước kế hoạch, 25 Tổ đội về trước kế hoạch, 69 công nhân bàn tay vàng và 8 kỹ sư giỏi;

– Đặc biệt trong năm 2019, Công ty có 2 cá nhân xuất sắc là ông Nguyễn Văn Chiến – Thợ gò bậc 7/7 – PX KCXL và ông Trịnh Văn Lư thợ sửa chữa điện bậc 7/7 – PX CĐ-NL được vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ tại Lễ Tuyên dương các điển hình tiên tiến và gặp mặt nhân Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn TKV;

– Phát động, tổ chức thiết thực và hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước, khơi dậy lòng tự hào trong CB, CN, NLĐ về truyền thống tốt đẹp của Công ty; Đa dạng hóa các hình thức biểu dương, khen thưởng, động viên, khuyến khích NLĐ, thúc đẩy các mặt của SXKD;

– Tiếp tục đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua cấp cao: Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh; Cờ thi đua và bằng khen của Ủy ban quản lý vốn; Chiến sỹ thi đua của Ủy ban quản lý vốn; Chiến sỹ thi đua cấp TKV.